Příběh etikety

Autorská práva

Vlastník a provozovatel internetových stránek "www.pribehetikety.cz" je společnost ETIGRAF, s.r.o. (dále jen "Provozovatel"). V souladu se zák. č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) je Provozovatel jako jediný, pokud k tomu sám neurčí příslušné osoby, oprávněn uplatňovat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

Práva a povinnosti provozovatele i ostatních uživatelů se pro používání těchto www stránek řídí zde uvedenými pravidly. Tato pravidla se vztahují na každou osobu, která tyto stránky navštíví (dále jen "Uživatel").

Veškerý obsah této internetové prezentace je chráněn podle autorského zákona, zákona o ochranných známkách a podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku o nekalé soutěži. Texty, výtvarná, fotografická a jiná díla zde se nacházející jsou chráněna každé zvlášť i v celku, včetně jejich uspořádání, a bez prokazatelného souhlasu Provozovatele je výslovně zakázáno jejich kopírování a další šíření jakýmkoliv způsobem. Některé komponenty mohou obsahovat skryté ochranné prvky, které budou využity pro občanskoprávní i trestní řízení proti neoprávněným osobám. Provozovatel se také distancuje od obsahu stránek cizích webů, propojených pomocí odkazů z jeho prezentace. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, nenese Provozovatel odpovědnost za jejich zabezpečení a ochranu osobních údajů Uživatele.

Soubory cookies

Na tomto microsite webu nejsou používány žádné cookies, ani jiné obdobné IT nástroje.

Ochrana osobních údajů - zásady a podmínky

Osobní údaje (déle jen OU) Uživatele jsou chráněny dle Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR), a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Tyto www stránky slouží čistě jako webová prezentace produktů a služeb. Nejedná se o e-shop, ani jiné online řešení, kde by Uživatel zadával své OU k registraci nebo pro přímé pořízení některého produktu/služby.

Provozovatel (Správce OU) zároveň prohlašuje, že OU už ze své podstaty považuje za důležité a důvěrné informace a dle toho k nim přistupuje a chrání je v maximální možné míře a svých technických možnostech a nikomu třetímu je neprodává (neobchoduje s nimi). Dále také to, že nesbírá a neuchovává citlivé osobní údaje (údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém vyznání, členství v odborech, o zdravotním stavu, sexuální orientaci apod.). Stejně tak to, že osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU (v případě, že by tomu tak bylo nezbytně nutné v rámci určité smlouvy/objednávky, vždy jen s výslovným souhlasem zákazníka).

Podle příslušných zákonů a nařízení, výše uvedených, může také Uživatel uplatnit veškerá práva pro výmaz, zapomenutí či pro sdělení jakým způsobem je s jeho OU zacházeno a pro jaké účely.

Podmínky chování Uživatelů

Při používání tohoto webu Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto www stránek, nesmí tyto stránky využívat k záškodným akcím nebo se snažit o proniknutí do veřejně nepřístupných míst prezentace. Veškeré užití těchto www stránek musí Uživatel provádět tak, aby nedošlo k protiprávnímu jednání nebo k porušení zákonů České republiky.

Odpovědnost a právní příslušnost

Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za případná rizika, která by mohla vzniknout Uživateli z používání těchto www stránek. Veškeré případné spory vzniklé v souvislosti s využíváním této prezentace, budou projednávány místně příslušným soudem České republiky a v souladu s jejími zákony.

Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel www stránek prohlašuje, že tyto stránky jsou postaveny s cílem dosáhnout maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčních prvků pro Uživatele, kteří na jeho web přistupují.

Prezentace je vytvořena pomocí HTML, PHP, SQL, JavaScriptu a pomocí kaskádových stylů CSS. Stránky jsou navrženy pro standardní internetové prohlížeče jako Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome a další, které podporující webové standardy. V nestandardních prohlížečích nemůže Provozovatel zaručit správnost zobrazení a chování celé prezentace.

© 2023 - ETIGRAF, s.r.o. Podmínky užití webu a ochrana OU
Facebook LinkedIn
 Web created by Landar